Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w  Lubszy

REKRUTACJA ​2024/2025 OGŁOSZENIA

Pracownicy obsługi

Lubsza

  • Grązka Zbigniew - konserwator 
  • Frąckowiak Beata - sprzątaczka
  • Mielniczek Danuta - sprzątaczka
  • Foryś Grażyna - sprzątaczka
  • Łucki Henryk – konserwator 

Dobrzyń

  • Szostak Ewelina – intendentka 
  • Mochniak Janina – sprzątaczka
  • Pacholewicz Alicja – kucharka
  • Salak Krystyna – sprzątaczka
  • Parkoła Agnieszka – pomoc nauczyciela