Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Lubszy

21 MARCA 2024 
W POSZUKIWANIU WIOSNY WYCIECZKA ROWEROWA

Dzieląc się z dziećmi fascynacją lasem i budzącą się, co roku do życia przyrodą, wybraliśmy się do lasu aby świętować pierwszy dzień wiosny. 21 marca – pierwszy dzień wiosny był znakomitą okazją do przybliżenia uczniom klasy trzeciej i piątej w jaki sposób przyroda leśna budzi sią po zimowym „śnie”, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie na wiosnę. Obserwowaliśmy pierwsze zwiastuny wiosny, które można zobaczyć i usłyszeć. To czas kiedy zwierzęta  po długim zimowym śnie wybudzają się z nadejściem wiosny czy przychodzą na świat. Wraz z wczesną wiosną obserwujemy powroty ptaków z ciepłych krajów. Mieliśmy również okazję poznać drzewa, krzewy i rośliny runa kwitnące wczesną wiosną..Wycieczka była obserwacją naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt. Była to piękna, praktyczna lekcja przyrody , relaksu, integracji, zabawy i aktywności fizycznej.Jednocześnie wszystkim dzieciom życzymy, aby pamiętali o tym, że…

„przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek nie może istnieć bez przyrody”.

Podziękowania dla Państwa Pasławskich za pomoc w przygotowaniach, nauczycielom A. Gamocie i R. Michalakowi za sprawowanie funkcji opiekuńczych.